Achievements

 

 

Years Meritorius Students Topper’s Percentage School Passing
2014-2015 Ryhs Pereira 96.00% 100%
2013-2014 Delvin Fernandes 94.00%
2012-2013 Nikhil Vankalaya 94.36%
2011-2012 Akash Rai 93.82% 98.32%
2010-2011 Lav Shinde 95.82% 94.96%
2009-2010 Avinash Kapur 96.00% 96.58%
2008-2009 Hatkar Pratik 92.15% 98.21%
2007-2008 Fernandes Joslyn 87.53% 96.11%
2006-2007 Sharma Shreeyansh 89.23% 96.52%
2005-2006 Kaul Rohit (34th Merit) 91.06% 94.16%
2005-2006 Sankhe Pritesh (16th Merit) 93.06% 94.16%
2005-2006 Mendonca Gaffney (12th Merit) 93.60% 94.16%
2004-2005 Sushil Ganesh 89.20% 90.90%
2003-2004 Aditya Krishnadas 88.26% 98.13%
2002-2003 Agarwal Gaurav 86.66% 100%
2001-2002 Challa Nikhil (1st in State Handicap Category) 89.46% 99.25%
2000-2001 Nanbiar Vivek 86.66% 90.55%
1999-2000 Gour Vijayyendra S 94.55% 94.30%
1998-1999 Nitin Srivastava 89.20% 91.33%
1997-1998 Jagirdar Ashish 88% 100%
1997-1998 D’Souza Ajay 88% 100%
1996-1997 Roy Chowdhury Kaushik 86% 98.27%
1995-1996 Naik Siddharth 86% 96.19%
1994-1995 Siddharth Salunke 86% 98.92%
1993-1994 Sanjith Saseedharan 88% 95.00%
1992-1993 Walke Niket 87% 94.84%
1991-1992 Kaushik Mitra 89% 98.75%
1990-1991 Navin Babu 85% 100%
1989-1990 Kapadia Yogen 88% 92.77%
1988-1989 87.80%
1987-1988 Agarwal Rishi 89% 95.65%
1986-1987 Nair Manoj 80% 95.83%
1985-1986 Chand Vijay 79% 90.00%
1984-1985 Matharoo Dildar Singh 83% 77.52%
1983-1984 Varghese Melville 85% 98.89%
1982-1983 Kedia Somesh 83% 98.90%
1981-1982 Nabar Mandar 80% 92.77%
1980-1981 Wankhadia Godrej 81% 98.78%
1979-1980 Sawant Abhay 79% 100%
1978-1979 Saptarshi Manoj 82% 100%
1977-1978 Gaunekar Ajit 83% 100%
1976-1977 Dagia Kishore 76% 100%
1975-1976 Rodricks Anil 75% 100%
1974-1975 D’Souza Allan (Old Course) 75% 74.07%
1974-1975 Sinha Dilip Kumar (New Course) 69% 100%
Powered by Intellischools